V aktuální nelehké době, kdy je přerušena (a možná i ukončena) podzimní část fotbalové sezóny 2020-2021 jsme se rozhodli tak trochu bilancovat. Po dobu přerušení soutěží se budeme snažit přinést každý týden přinést nějaký zajímavý rozhovor, aby se naši fanoušci nenudili. Jako prvního jsme tak logicky vyzpovídali předsedu TJ Velichovky p. Zdenka Šedivce.

 

Zdendo, budou to již téměř 2 roky, co jsi ve funkci předsedy TJ Velichovky. Jak hodnotíš toto téměř dvouleté období?

Období, kdy jsem předseda, se právě nachází v tzv. poločase, průběžně si tedy naši činnost výbor vyhodnocuje, ale hlavní hodnocení bych zatím nechal na naše fanoušky.

Každopádně během dvou let jsme tradičně zajistili nejzákladnější podmínky pro všechna naše mužstva od přípravky po A mužstvo. Tyká se to jak ekonomického, tak materiálového, včetně vybavení. Kromě toho jsme se soustředili na přípravách velké akce a to 43 ročník Lázeňského poháru ve Velichovkách a Oslav 100 let Sokola a 75 let fotbalové činnosti v obci.

Co se podle Tebe novému výboru povedlo nejvíce, z čeho máš největší radost a v čem naopak vidíš stále rezervy?

Co považuji za důležité je udržení stability a to po všech stránkách, včetně kvality mužstva. Během dvou let se dále podařilo zorganizovat dvě velké akce. V loňském roce proběhla oslava 100 let založení Sokola a 75 let fotbalové činnosti v naší obci. A v letošním roce i přes nelehkou situaci s ohledem na Covid, zorganizování Lázeňského poháru, kterého jsme se i přes přísná hygienická opatření zhostili se vší parádou.

Co se týká sportovní stránky, rád bych vyzdvihl především navázání spolupráce s FK Jaroměř formou sloučení mladšího dorostu. A dále rozvíjení našich mládežnických mužstev, přípravky a mladších žáků.

Nejde si nevšimnout, že místní areál jen vzkvétá, čemu tento fakt připisuješ?

V prvé řadě to je zásluha obce Velichovky, která nás každoročně finančně podporuje. Další prostředkyse vygenerovali a použili na obnovu a vybavení i díky pořádání Lázeňského poháru. A v neposlední řadě vzkvétání areálu lze přičíst všem dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase (okolo 640 brigádnických hodin) na areále pracovali. Za což bych jim chtěl i touto cestou poděkovat.

Areál si to zaslouží, i proto, že je nejvyužívanějším prostorem v obci. Týdně pravidelně areál využívá přes 100 členů, či dalších obyvatel naší obce a přilehlého okolí, včetně hasičů při soutěžích a trénincích. Dále se využívá na příležitostné akce, které se v obci pořádají.

Jaké plány zvelebování místního areálu ještě máte?

Za finanční podpory Obecního úřadu se plánuje dodělání kompletní závlahy hřiště, pomocí již vybudovaného vrtu. Čímž dovršíme dlouholetý problém, kdy se doteď zavlažovalo vodou z místního řádu. Dále bychom chtěli využít dotaci „Kabina“ od Národní sportovní agentury na rekonstrukci hráčského zázemí. Výměnu oken, obnova fasády, rozvod topení apod. 

Pojďme ke sportovní stránce. Velichovské ,,áčko“ je po podzimu na první příčce tabulky, což zde nebývalo zvykem a Velichovky hráli vždy spíše ve spodních patrech tabulky? Kde vidíš hlavní příčiny tohoto aktuálního postavení?

Hlavní příčinu bych viděl především ve vhodném posílení mužstva ve spolupráci s FK Jaroměř. A angažováním fotbalového matadora a odborníka Jiřího Lebedinského ve funkci trenéra.

Je v plánu vedení oddílu postoupit do ,,B“ Třídy?

Před začátkem sezony jsme si dali za cíl umístit se nejhůře do 3 místa a minimální ztrátou na první místo, čehož zatím v nedohrané podzimní části se díky prvnímu místu držíme nad plán. V případě udržení stávající kvality týmu, chceme bojovat i nadále o první příčky a tím pádem o postup do „B“ třídy.

Bude na to, myslíš, stávající kádr stačit?

Zvažujeme posílení o zimní přestávce o doplnění hráčů minimálně na dvou postech. 

Pojďme k aktuální situaci. Nemrzí Tě, že je soutěž opět přerušena? Jak reálně vidíš její dohrání?

Ano mrzí i s ohledem na postavení našeho týmu v tabulce a naší rozehranosti. Ale musíme v této nelehké době to ustát a být připraveni kdykoliv naskočit do zápasu po opětovném otevření soutěže. Pevně věřím, v její dohrání na fotbalových trávnících.

Velmi dobře si vede i místní mládež, které je ve Velichovkách na dnešní dobu poměrně hodně. Kde vidíš hlavní příčiny zde?

Na ukázce naší mládeže je vidět, že se naše činnost dělá dobře. Za což bych chtěl poděkovat všem trenérům, ale i dobrovolníkům a rodičům. Dále u některých je motivací dostat se minimálně na úroveň našich hráčů A týmu, ve kterých mohou vidět i svůj vzor.

Jaké další cíle má oddíl v oblasti mládeže?

Rádi bychom udrželi minimálně stávající stav, kdy se nám v jejich kategorii hráčská základna rozrůstá a i svými výkony více motivovala děti z menších kategorii stát se členem našeho fotbalového oddílu.

Máš závěrem nějaký vzkaz pro Velichovské příznivce?

Všem příznivcům, fanouškům, dobrovolníkům, sponzorům, obci a činným složkám (SDH a Cyklisti) bych hlavně rád poděkoval za jejich podporu a přízeň. Vážím si toho, stejně tak jako nadšení všech co nám pomáhají při sportovních akcích a zvelebování našeho areálu.

Jako předseda oddílu uvítám i další nápady co se týče našeho oddílu, zázemí a areálu, které by vedli ještě více ke zdokonalení naší činnosti a získání i dalších děti do našich řad.

Na závěr bych rád všem popřál pevné zdraví v této nelehké době a těším se na naše setkání, jakmile to bude umožněno v našem areálu na Třešňovce.

 

Děkujeme za rozhovor

Zdenda.jpg

Zdeněk Šedivec při návštěvě Milana Hniličky v areálu TJ Velichovky.