TJ Velichovky                                                   27.11.2022

Ve vnitřních prostorách fotbalového areálu ve Velichovkách proběhla v sobotu 26.11.2022 Volební valná hromada TJ Velichovky z.s. I na další čtyři roky byli do výkonného výboru zvoleni tito členové: Ve funkci předsedy bude nadále pokračovat p. Zdeněk Šedivec. Dalšími členy výkonného výboru budou (abecedně řazeno) Roman Bém, Eva Holemářová, Zdeněk Jelínek, Martin Kašpárek, Roman Sršeň a Jaroslav Šubrt. Změnou neprošla ani kontrolní komise, která nadále bude pokračovat ve tříčlenném složení (abecedně řazeno) Ladislav Andrejs, Milan Řehák a Luboš Štefan. Kromě tradičních administrativních úkonů byla přednesena zpráva o činnosti klubu za rok 2022 a byl schválen plán činnosti na rok 2023. Po krátké diskuzi byla Valná hromada řádně ukončena.