V roce 1919 byla založena tělovýchovná jednota „SOKOL VELICHOVKY“. Zakládajícími členy byli František Bělina (starosta obce), Václav Štefan a Vojtěch Schejbal. Členové jednoty se pravidelně účastnili okrskových a župních sletů.Cvičila se prostná a cviky na nářadí převážně v hotelu „Kopecký“ a v tělocvičně místní školy. Z cvičitelů jmenujme Václava Štefana, Karla Žvastu, Jaroslava Markse a Marii Petrovou (Michalovou), která byla okresní náčelnicí dorostenek. Ještě před 2. Světovou válkou si členové Sokola svépomocí, pod vedením Jana Klose,vybudovali pod lázeňskou restaurací hřiště. V letním období se muži věnovali atletice a fotbalu, v zimě pak hokeji. V té době založili i hokejový oddíl.

            O organizované kopané v obci můžeme mluvit až od roku 1948.V některých okolních obcích se již kopaná hrála – například Rožnov, Dubenec či Žíreč. Tato mužstva se později stala stálými soupeři Velichovek. Zásluhu na tom má skupina nadšenců v čele s Janem Petirou, Josefem Filipem a Františkem Vopřadou. Tito, s dalšími kamarády, začali budovat fotbalové hřiště na rozvalinách písníku „Třešňovka“, který patřil velkostatkáři Seisserovi. Tehdy byla postavena dřevěná kabina, která sloužila až do osmdesátých let. Velkou podporu měli u bývalého předsedy MNV Eduarda Petiry a poštmistra Rudolfa Ungera. Tak vznikl fotbalový oddíl „Sokol Velichovky“. Fandili myšlence založit sportovní fotbalový klub s názvem Sokol Velichovky, s klubovými barvami zelenou a bílou.  Na jeho dalším rozvoji se podíleli Josef Marek, tehdejší předseda OV ČSTV v Jaroměři, správce lázeňské léčebny Ladislav Podhájecký, stavitel Josef Krejčí, Karel Halných, Jaroslav Petřík a řada dalších.

            Podle zápisů v kronice oddílu kopané, kterou psal Josef Marek, předseda oddílu kopané, uskutečnil se první zápas na nově vybudovaném hřišti v neděli 7. srpna 1949, kdy se ve Velichovkách slavila pouť. Soupeřem velichovské jedenáctky bylo mužstvo Sokol Dubenec. Mužstvo Velichovek podle kroniky nastoupilo ve složení: Procházka, Špacír Josef, Šubrt Jan, Krejčí, Háž, Klouček, Burian, Petira Jan, Bauman, Šubrt Josef, Vopřada František. Sokol Dubenec, účastník III. třídy okresu Dvůr Králové , zvítězil nad místní jedenáctkou 3:2. Zápas tehdy před 250 ti diváky řídil nejistě delegovaný rozhodčí Hladík.

 

Historie v obrazech - část 1

 

 

            Vývoj velichovské kopané postupoval velmi pomalu. Mužstvo bylo sestaveno převážně místními hráči, doplněno některými výbornými hráči TJ „Jiskra“ Jaroměř, například Janem Baumanem a Františkem Hážou. Oddíl kopané registroval pouze mužstvo dospělých a nestaral se o mládež, která by pokračovala v započatém díle.Žákovská družstvo bylo založeno až v roce 1962, čímž byla obohacena hráčská základna. Podle kroniky byl sehrán první zápas žáků 26. května 1963. Velichovky-Rožnov 0:3. Sestava: Špacír,Jirásek,Šretr, Štefan J., Petira, Melger, Hlava, Halbych, Kašpařík, Hladík, Vaníček  Důsledkem toho bylo nedostatek hráčů, ale hlavně schopných, obětavých a aktivních funkcionářů. Jediný činný pracovník František Rejchrt, nemohl v té době úpadku TJ zabránit.  K určité stagnaci došlo v roce 1973, kdy po dobu dvou let přestal oddíl kopané TJ Velichovky herně působit. Důvodem byl nedostatek hráčů a funkcionářů. Finanční situace oddílu byla kritická, náklady na dopravu hráčů k mistrovským zápasům byly neúnosné, poněvadž většina zápasů  byla rozlosována do okolí Broumova jako Božanov, Olivětín, Meziměstí, Martínkovice apod.

 

Historie v obrazech - část 2

 

            Příchodem mladých nadšených funkcionářů a hlavně velkou pomocí předsedy Vojtěcha z JZD Jaroměř, se opět velichovský oddíl zformoval. Byla podána žádost VFS v Hradci Králové o přijetí, kde vzdálenosti k mistrovským zápasům jsou podstatně menší. Tím se plně rozbíhá činnost TJ pod názvem TJ LÁZNĚ VELICHOVKY. Na tom mají podstatnou zásluhu noví funkcionáři, Jiří Mikulka, Ladislav Ptáček, Pavel Kašpárek, Jaroslav Melger, Eduard Petira, Jiří Albrecht.

            Za pomocí zemědělského družstva a místního národního výboru bylo v roce 1971 zahájena, v lokalitě pod kinem, výstavba zimního stadionu vybaveného umělým osvětlením a kabinami. V roce 1972 byl založen hokejový oddíl, který hrál okresní přebor. V roce 1973, kdy byla obnovena činnost fotbalového oddílu, se za tři sezony dostal přes IV. a III. třídu dostal až do okresního přeboru. V té soutěží hrál až do doby, kdy oddíl musel opustit tento výhodný  okres a v důsledku územního členění přešel oddíl opět do okresu Náchod. Bylo přislíbeno umístění v okresním přeboru.

            Velichovská kopaná slavila největší úspěchy v roce 1976, kdy mužstvo dospělých dostalo do semifinále Českého poháru, kdy porazilo divizní mužstvo Třebechovice pod Orebem poměrem 10:1. Iniciativa výboru TJ Velichovky a MNV se projevila zájmem o výstavbu potřebné nové kabiny a dalších zařízení v tomto areálu. Po projednání s ÚV ČSTV, s OV ČSTV a s ONV Náchod byl projekt a celá akce schválena a do akce Z zařazena. Nemalou zásluhu na těchto akcích má předseda MNV Kašpařík a opět zakladatel velichovské kopané neúnavný Petira Jan, který s řadou občanů a členů TJ prováděl odborné zednické práce. Na výstavbě kabiny a prací se podíleli všichni členové TJ Velichovky. Dík patří obětavé práci Jaroslava Melgra, který patřil po celou dobu výstavby a hlavně při dokončování, k hlavním iniciátorům.

 

Historie v obrazech - část 3

   

            Prostřednictvím Ústředního výboru ČSTV Praha, byl získán zachovalý autobus, který vyřešil tíživou situaci s dopravou mužstva k jednotlivým zápasům. Z finančních důvodu byl v roce 1995 prodán. O vozidlo se svědomitě staral zkušený řidič Pavel Kašpárek.

            V osmdesátých letech organizovala TJ vždy 9. května „Běh vítězství lázeňským parkem“. Tento běh byl zařazen do atletického programu ČSR, a tím došlo k jeho popularizaci a podařilo se přilákat i celou řadu předních závodníků. 

            V roce 1985 byl pořádán na místním hřišti 8. ročník lázeňského poháru a o deset let později, čili v roce 1995 18. ročník lázeňského poháru-tehdy se ho účastnilo 8 mužstev. Třetí a čtvrtý srpen byl velkým svátkem. Fotbalisté se odměnili skvěle. Účast ve finále, kde prohráli až s divizní Jiskrou Třeboň 1:0. Toto umístění jako by předznamenalo další úspěch.V roce 1986 pod vedením trenéra Miroslava Blahoše a Jiřího Mikulky, Františka Rejchrta, Eduarda Petiry, Ladislava Ptáčka a Miroslava Špacíra se vybudovalo kvalitní fotbalové mužstvo. Vrchol velichovské kopané se dostavil v roce 1986, kdy mužstvo, které již hráli na Náchodsku postoupilo do I. B. třídy. V tomto ročníku se v historii velichovské kopané v mistrovském utkání fotbalové jedenáctky Velichovek a Jaroměře. Sešlo se na 400 diváků, atmosféra vynikající a Velichovky vyhráli 2:1. Na jaře roku 1987 oplatila Jaroměř porážku, když dvakrát skórovala z penalty. Po ročním působením v I. B třídy se Velichovky vrací do Okresního přeboru. To, že Velichovky ochutnali vyšší soutěž bylo jistě příjemné, ovšem kopaná na to v příštích letech spíše prodělala.

 

Historie v obrazech - část 4

 

Po sestupu se přestalo dařit, navíc se zhoršila kvalita trávy a to se zapříčinilo několik výrazný změn v celé kopané. Ke konci osmdesátých let kopaná začíná upadat, včetně organizace¨. To už se do organizační práce pouští i Ladislav Andrejs. Po změně politické situace v roce 1989 se stává starostou obce Velichovky Jan Petíra junior. Když se objeví možnost využití hlíny ze skrývky z cesty k rybníčku. Ladislav Andrejs neváhá a požádá starostu o financování výstavby nové travnaté plochy. Starosta souhlasí a novou trávu podpoří. Slavnostně byla otevřena v roce 1992 zápasem se starou gardou Spartaku Hradce Králové. V roce 1994 dochází k přejmenování organizace na TJ Berta Velichovky. Tento název se udržel pouze do roku 1998. V tomto roce obnovil název „Tělovýchovná jednota Velichovky“.

Oddílové barvy mužstva jsou zelená a bílá.

 

 

Činnost v roce 2000

 

Do května 2000 byl předsedou František Rejchrt, který činnosti Tělovýchovné jednotky věnoval značné úsilí a množství svého volného času. Má velkou zásluhu na zachování její existence. Ve funkci působil od roku 1997, ale již mnoho let před tím pracoval ve významných řídících funkcích. Od května roku 2 000 řídil činnost výbor ve složení:

 

předseda Ladislav Andrejs

sekretář Martin Kašpárek

pokladník Roman Sršeň

členové Miloslav Šubrt

            Jan Hornych

            Pavel Kašpárek

            Václav Jedlička

 

            Činnost Tělovýchovné jednotky byla v podstatě zaměřena jen na kopanou. Mužstvo mužů A hrálo III. třídu hradeckého okresu a v mistrovských soutěžích se umístilo na předních místech. Mužstvo mužů B hrálo IV. třídu okresu, v mistrovských soutěžích se umístilo v polovině tabulky. Mužstvo žáků hrálo okresní soutěž a umístilo se v polovině tabulky.

 

Členové TJ dále pokračovali ve zdokonalování fotbalového stadionu, vybudovali nové zábradlí, opravili střídačky a ochranné sítě za brankami, náročná byla i údržba travnaté plochy. Hřiště bylo využíváno i žáky mateřské a základní školy, rovněž místní SDH zde realizoval některé své aktivity. Dále zde byly pořádány i některé další sportovní a kulturní akce…..

 

 

Historie místní TJ je velice zajímává a rádi uvítáme další zmínky, fakta i případné nesrovnalosti v textu o historii velichovské kopané a tím i zaplnit mezery v historii TJ.    

 

Děkujeme Ladislavu Andrejovi za poskytnuté písemné a fotografické prameny, bez kterých bychom Vám historii TJ Velichovky nemohly připomenout.